อัปเดตล่าสุด: 11 พฤศจิกายน 2562

กรุณาอ่านข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเข้าใช้ https://www.kauaithailand.com ซึ่งดำเนินการโดย Kauai

การเข้าถึงและใช้บริการของคุณภายใต้เงื่อนไขนี้ คุณยอมรับและเห็นพ้องกับเงื่อนไขนี้ ข้อตกลงใช้กับผู้เข้าเยี่ยมชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่นๆ ทุกคนที่เข้าถึงและใช้บริการนี้

คุณยินยอมการเข้าถึงและใช้บริการซึ่งจำกัดด้วยข้อตกลงนี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใดๆ ก็ตาม คุณอาจจะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้

Kauai อาจจะใช้คุกกี้, เว็บบีคอน , แทร็กกิ้งพิกเซล และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์  kauaithailand.com ของเรา รวมถึงช่องทางมีเดียอื่นๆ, เว็บไซต์บนโทรศัพท์มือถือ, แอปลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ที่เชื่อมต่อไป (รวมเว็บไซต์) เพื่อช่วยปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณในเว็บไซต์ให้ดีขึ้น

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้เมื่อไรและด้วยเหตุผลใดก็ได้ เราจะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับปรุงของนโยบายคุกกี้ ผ่าน “อัปเดตล่าสุด” การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆ จะมีผลทันทีหลังจากการแจ้งการอัปเดตนโยบายคุกกี้ในเว็บไซต์และ คุณสละสิทธิ์ที่จะได้รับการแจ้งให้ทราบอย่างเฉพาะเจาะจงต่อการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใดๆ

คุณได้รับการสนับสนุนให้ทบทวนนโยบายคุกกี้นี้เป็นระยะๆ เพื่อรับทราบข้อมูลการปรับปรุง คุณจะถือว่าได้รับการแจ้งเตือน โดยขึ้นอยู่กับการที่คุณจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงนโยบายคุกกี้ใดๆ โดยการใช้ไซต์นี้ต่อไปหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ได้รับจากแจ้งให้ทราบ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

การบริการของเราอาจจะมีลิงก์สู่เว็บไซต์ภายนอกที่คาวาอิไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดูแลอยู่

คาวาอิ ไม่มีอำนาจและไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการใช้เว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก  คุณยอมรับและเห็นด้วยที่คาวาอิ จะไม่รับผิดชอบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความเสียหายใดๆ หรือการถูกกล่าวหาที่เกี่ยวกับการใช้ความเชื่อถือในเนื้อหา สินค้าหรือบริการใดๆ  ทิ่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์หรือบริการใดๆ

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือแทนที่ข้อตกลงนี้นี้เมื่อใดก็ได้ ถ้าการแก้ไขคือเรื่องเนื้อหา เราพยายามจะเตรียมการ(เปลี่ยนแปลง)อย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่ข้อตกลงใหม่จะมีผล เนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงจะถือว่าเป็นการตัดสินใจสิ้นสุดแล้วภายใต้ดุลยพินิจของเรา

ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ โปรดติดต่อเรา